Assembly News

Trychineb Cardiaidd Cymru

Mae Mark Drakeford AC, y Prif Weinidog, wedi gwrthod gwneud adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR) yn rhan orfodol o’r cwricwlwm newydd.

Cymru’s Cardiac Catastrophe

Mark Drakeford AM, First Minister, has refused to make cardiopulmonary resuscitation (CPR) a compulsory part of the new curriculum.

“Decade of decline” in North Wales A&E

The Minister for Health and Social Services failed to address urgent calls for review and reform of the A&E department at Ysbyty Glan Clwyd this week.  This was requested by Janet Finch-Saunders, Shadow Minister for Social Care, as she highlighted the fact that Ysbyty Glan Clwyd has the worst

“Cynnydd Cadarnhaol” gyda Llwybr Beiciau RSPB Conwy

Yn dilyn bron i ddau ddegawd o ymgyrchu am lwybr beiciau yn cysylltu Conwy a Glan Conwy drwy’r RSPB, mae Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad  Aberconwy, yn gweld “cynnydd cadarnhaol” o ran sicrhau’r datblygiad hwn.