Anghysondeb o ran profion Covid-19 mewn cartrefi gofal yn y De

Wrth roi sylwadau ar y ffigurau diweddaraf ar farwolaethau sy’n gysylltiedig â COVID mewn cartrefi gofal a gyhoeddwyd heddiw (23 Mehefin), dywedodd Janet Finch-Saunders, Gweinidog Gofal Cymdeithasol yr Wrthblaid:

“Tra’n cydnabod wrth reswm bod pob marwolaeth yn golled ddifrifol i deuluoedd a ffrindiau, rydym yn croesawu’r gostyngiad yn niferoedd y bobl sy’n marw mewn cartrefi gofal.

“Fodd bynnag, o edrych ar y ffigurau, mae’n ymddangos bod gan Gaerdydd ffigurau uwch na phob awdurdod arall o ran nifer y marwolaethau mewn cartrefi gofal.

“Mae hyn yn peri pryder mawr gan fod gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 38 cartref – 25.2 y cant – heb eu profi hyd yma ddechrau’r wythnos diwethaf.”

DIWEDD