Wythnos Gofalwyr 2020: Teyrnged i ofalwyr di-dâl a gofalwyr ifanc Cymru.

Heddiw (11 Mehefin), mae Gweinidog yr Wrthblaid dros Ofal Cymdeithasol ar ran y Ceidwadwyr Cymreig yn dathlu Wythnos Gofalwyr 2020 drwy roi teyrnged i fyddin y genedl o ofalwyr di-dâl a gofalwyr ifanc. Meddai Janet:

“Yn ystod Wythnos Gofalwyr 2020, hoffwn roi teyrnged i’r fyddin o ofalwyr di-dâl a gofalwyr ifanc sydd gennym yng Nghymru.

“Mae'r hyrwyddwyr di-dâl hyn yn gweithio'n ddiflino i ofalu am eu hanwyliaid. Amcangyfrifir bod 79% o ofalwyr di-dâl yng Nghymru yn gofalu am eu hanwyliaid, gyda llawer yn gwneud 11 awr ychwanegol o ofal di-dâl yr wythnos.

“Yn y cyfamser, mae gan ein gofalwyr ifanc gryn gyfrifoldeb ar eu hysgwyddau. Maen nhw'n aml yn gorfod ymdopi â'u haddysg a'u cyflogaeth ar y cyd â'u dyletswyddau gofal, felly mae'n rhaid i ni wneud mwy i atal yr unigolion hyn rhag dioddef straen meddyliol.

“Mae Wythnos Gofalwyr 2020 yn cael ei chynnal ar adeg eithriadol yn ein hanes eleni. Ar ran y Ceidwadwyr Cymreig, diolch o galon i ofalwyr; nawr, yn fwy nag erioed, rydym yn gwerthfawrogi popeth rydych chi'n ei wneud."

DIWEDD