Ymgyrch lwyddiannus: achub ciosg ffôn Cwm Penmachno

Mae’r ymgyrch i achub ciosg ffôn yng Nghwm Penmachno wedi cario’r dydd yn dilyn gwaith dan arweiniad Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad Aberconwy, ar ran oddeutu 90 o drigolion pryderus.

 

Daw’r newyddion cadarnhaol hwn yn sgil llythyr a anfonodd Janet at  y Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus. Erbyn hyn, rydyn ni’n deall y bydd peiriannydd yn ymweld â’r safle i sicrhau bod y ffôn yn gweithio’n iawn.

 

Meddai Janet:

 

“Dyma fuddugoliaeth i Gwm Penmachno a chysylltedd ardaloedd gwledig.

 

“Fel y dywedais o’r blaen, dw i byth yn barod i sefyll yn ôl a gweld cymuned mewn peryg o gael ei hynysu, felly mae’n wych o beth bod BT wedi dod at eu coed.

 

“Maen nhw’n cydnabod bod signal ffonau symudol yr ardal yn anwadal, ac y dylid cadw’r ciosg yma.

 

“Hefyd, bydd BT yn anfon peiriannydd i sicrhau bod y cyfarpar yn gweithio’n iawn.

 

“Mae hyn yn golygu y bydd gan drigolion yr ardal a’r ymwelwyr sy’n dod yma well siawns o gael gafael ar y gwasanaethau brys pe bai angen.

 

“Hoffwn ddiolch i’r gymuned am ofyn i mi weithredu ar eu rhan, ac am eu cydweithrediad wrth ymgyrchu i gadw Cwm Penmachno mewn cysylltiad”.

 

DIWEDD

 

Dogfennau

 

Llythyr at Gyfarwyddwr Materion Cyhoeddus BT

 

Ymateb e-bost gan BT

 

Nodiadau:

 

“Keep Cwm Penmachno Connected”

Attachments

Attachment Size
Llythyr at Gyfarwyddwr Materion Cyhoeddus BT 875.46 KB
Ymateb e-bost gan BT 104.75 KB