News

“Cytundeb £9 miliwn Llafur Cymru yn methu busnesau Cymru”

Mae ymrwymiad wedi’i sicrhau ar gyfer busnesau gan y Cadeirydd Trawsbleidiol ar Siopau Bach, Janet Finch-Saunders AC, y bydd y contract gan Lywodraeth Cymru sy’n ganolog i boen meddwl busnesau yng Nghymru, sef apeliadau ynghylch trethi busnes, yn destun craffu.

“Yr amser delfrydol i ysbrydoli gwell gweithgarwch corfforol”

Gan fod Cymru wedi gorffen yn bedwerydd yng Nghwpan Rygbi’r Byd, mae Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad Aberconwy, a Gweinidog yr Wrthblaid dros Ofal Cymdeithasol, Plant, Pobl Ifanc a Phobl Hŷn, wedi galw am ymdrech fawr i annog unigolion i wneud gweithgarwch corfforol.

Llwyddiant i Barc Cenedlaethol Eryri

Wrth i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wynebu her ariannol a fyddai wedi newid y Parc Cenedlaethol yn sylweddol, mae £1,858,540 miliwn yn ychwanegol wedi’i sicrhau ar gyfer Eryri.