News

Progress with Campaign to Save Glan Clwyd Park and Ride Service

The free Ysbyty Glan Clwyd park and ride service is to stay while a business case is put to the Welsh Government for more parking on the hospital site.  This news and the intention to maintain the service for another year has been welcomed by Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, w

COVID-19: Shadow Minister welcomes move to improve access to PPE

The Shadow Minister for Social Care, Janet Finch-Saunders AM, has welcomed the move by the Welsh Government to put in place a contingency plan for social care access to Personal Protective Equipment (PPE), and that healthcare organisations will be provided with a hotline to the Welsh Government E

COVID-19: Galw am Gymorth Cadarnach i Fusnesau yn sgil

Ar ôl i’r Prif Weinidog, y Gwir Anrhydeddus Boris Johnson AS, gyhoeddi cyfyngiadau ar y Deyrnas Unedig er mwyn arafu lledaeniad COVID-19, mae Janet Finch-Saunders, Aelod Cynulliad Aberconwy wedi galw am gymorth cadarnach i fusnesau.

Wrth roi ei sylwadau ar y sefyllfa, dywedodd Janet:

COVID-19: Calls for Stronger Business Support

Further to the announcement by the Prime Minister, The Rt Hon Boris Johnson MP, of an effective lockdown of the United Kingdom to slow the spread of COVID-19, Janet Finch-Saunders, Assembly Member for Aberconwy, has called for stronger business support.

COVID-19: datganiad ar y cyd ar fewnlifiad o ymwelwyr i’r Gogledd

[PICTURE: SNOWDONIA NATIONAL PARK AUTHORITY/BBC]

Datganiad ar y cyd gan Darren Millar AC (Gorllewin Clwyd), Janet Finch-Saunders AC (Aberconwy), y Cynghorydd Sam Rowlands (Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy) ar yr holl ymwelwyr wnaeth heidio i’r Gogledd dros y penwythnos.

COVID-19: Joint statement on the influx of visitors into North Wales

[PICTURE: SNOWDONIA NATIONAL PARK AUTHORITY/BBC]

Joint statement from Darren Millar AM/AC (Member for Clwyd West), Janet Finch-Saunders AM/AC (Member for Aberconwy), Cllr. Sam Rowlands (Leader of Conwy County Borough Council) on the influx of visitors into North Wales this weekend.

Janet Finch-Saunders yn galw am ryddhau Cymorth Grant i Fusnesau ar unwaith

Yn dilyn cyngor gan lywodraeth Prydain i osgoi teithiau a chyswllt ag eraill nad ydynt yn hanfodol, mae Janet Finch-Saunders (Aelod dros Aberconwy) wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ryddhau’r cymorth grant i fusnesau ar unwaith i’r sectorau sydd wedi’u taro waethaf, yn unol â’r addewidion.