News

Shadow Minister for Rural Affairs welcomes ‘Love Lamb Week’

Janet Finch-Saunders MS – the Shadow Minister for Rural Affairs – has welcomed this year’s “Love Lamb Week” saying that it is more vital now than ever to back Welsh farming, small businesses, and make the most of what Wales produces. Love Lamb Week runs from September 1 to 7.

Slash red tape to unleash farmland hydro potential, says Shadow Minister

The Welsh Conservatives’ Shadow Minister for Climate Change, Energy and Rural Affairs – Janet Finch-Saunders MS – has today (27 August) urged the Welsh Government to look at ‘slashing the red tape’ that is preventing Welsh farmers from undertaking innovative hydro projects on their land.

Rhoi Cronfa Glan Môr ar waith i gefnogi busnesau drwy

Heddiw (25 Awst), mae Janet Finch-Saunders AS - Aelod o’r Senedd dros Aberconwy - wedi galw ar Lywodraeth Cymru i roi strategaeth Cronfa Trefi Glan Môr benodol ar waith a fyddai’n ystyried y misoedd masnachu anodd sy’n ein hwynebu dros y gaeaf.

Aelod o Senedd dros Aberconwy yn galw am hwb cyllid i hosbisau lleol

Heddiw (24 Awst), galwodd Janet Finch-Saunders AS – yr Aelod o’r Senedd dros Aberconwy - am ymrwymiad amlwg gan Lywodraeth Cymru y byddant yn adolygu’r ddau strwythur cyllid ar gyfer cyfleusterau gofal lliniarol i blant ac oedolion er mwyn diogelu eu ffyniant yn yr hirdymor.

Aberconwy MS calls for funding boost for local hospices

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy – Janet Finch-Saunders MS – has today (24 August) called for an explicit commitment from the Welsh Government that they will review the two funding structures for children and adult palliative care facilities to safeguard their long-term prospects.

Galw cyfarfod i drafod yr ateb i broblem goryrru ar Ffordd y Frenhines

Heddiw (21 Awst), mae Janet Finch-Saunders AS - Aelod o Senedd Cymru dros Aberconwy - wedi ysgrifennu at Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i ofyn am gyfarfod safle a fydd yn cydymffurfio â Covid yn Ffordd y Frenhines yng Nghraig-y-Don, i drafod pa gamau ysgafnhau trafnidiaeth y gellir eu cyflwyno i

Meeting called to discuss solutions to Queen’s Road speeding concerns

The Member of the Welsh Parliament for Aberconwy – Janet Finch-Saunders MS – has today (21 August) written to Conwy County Borough Council to request a Covid-compliant site meeting at Queen’s Road in Craig-y-Don, to discuss what traffic calming measures can be introduced to further protect pedest