News

More Testing Trouble: 12 June Care Home Target Missed

Aneurin Bevan University Health Board was planning to ensure that all care homes were tested by the 17 June, and Cardiff and Vale University Health Board had 38 homes – 25.2% – left to be tested at the start of this week (15 June).

Teyrnged i Mohammad Asghar AS

Gyda thristwch mawr y clywais y newyddion annisgwyl am ein ffrind annwyl a chydweithiwr, Oscar. Ni allaf ddychmygu’r galar sy’n wynebu Firdaus a Natasha nawr yn sgil colli dyn mor hyfryd. Fodd bynnag, gallaf eich sicrhau ein bod i gyd yn meddwl amdanoch chi.

A tribute to Mohammad Asghar MS

I am extremely saddened and, indeed, shocked by the passing of our dear friend and colleague, Oscar. The pain and grief Firdaus and Natasha now face on the loss of such a wonderful man is unimaginable. However, please know that you are in our thoughts and prayers.

Gwaith i ddechrau ar groesfan sebra yng Nglan Conwy

Bydd gwaith ar groesfan sebra a phalmantau'n cychwyn yng Nglan Conwy ddydd Llun (15 Mehefin 2020). Mae hyn yn dilyn wyth mlynedd o ymgyrchu am groesfan ddiogel gan Janet Finch-Saunders AS a'r gymuned leol. Wrth sôn am y gwaith, dywedodd Janet: